fredag 16 november 2012

Liv och död


 
 
 
I skogen finns hela tiden
livet och döden närvarande.
 
Kanske tänker man inte på det
för att det är så vant,
har alltid varit så...
 
Det som en gång varit grönt
och friskt vajande fälls omkull,
tynar bort.
 
 
 
 
 
 
Även det av människan byggt
lämnas åt sitt öde
såsom vallen med resterna av ställningen
som drog fram pricktavlorna
vid vår gamla skjutbana.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eller så river man ner,
tar bort de små husen
där en gång människor
bott i skogen. 
Där man arbetat och slitit
för att kunna få föda
till barnen, djuren och sig själva.
 
 
 


Numera finns endast rester
av husgrunder och ett strävsamt,
vildvuxet äppelträd kvar.
Dessutom lite rester
av en dörr till jordkällaren.
 
En informationsskylt
berättar en del om torpets historia,
vilket är intressant att få ta del av.
 
 
 
 
 
TACK
alla eldsjälar i Hembygdsföreningen
som lägger ner ett enormt arbete
för framtidens skull,
för att vi och våra barn
ska få möjlighet att minnas våra rötter. 

 
 
 
 
Vi vet ju att efter höstens och vinterns
förgörelse och vila
kommer våren med sol och värme
som ger liv till naturen igen.
 
 
 
 
 
Därför är det så skönt
att solen visar sig ibland
i denna mörkrets månad,
ger oss hopp
om kommande vår med nytt liv.
 
 

  

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar