måndag 21 januari 2013

Buddhism


 

 
Såg del 2 om Buddha igår på SVT2.
Har försökt att sätta mig in i Buddhismen 
men har hitintills inte lyckats så bra.
 
Att jag har blivit intresserad beror dels på Dalai Lama,
 denna leende, vänliga, varma man,
och dels på andra Buddhister som verkar vara 
så vänliga, medkännande och givmilda.
Tänker på tsunamin i Thailand t.ex.
 
Jag fastnade för en del fraser
som sades i programmet
och som gjorde att jag kan förstå
en del av buddhisternas handlande.
Tänkte att det kanske kan väcka intresset
och förståelsen hos någon mer.

 


Buddha talar om tre gifter:
girighet, okunnighet och vrede
 
Dessa gifter orsakar eld inom oss,
men istället för att förneka dessa tillstånd
sak vi vända dem till deras motsatser:
girighet  - generositet
okunnighet  -  vishet
vrede  -  medkänsla 
Vi brinner av längtan och begär,
om vi släcker dem blir hela vår existens utom vår kontroll.
Istället ska vi omvandla dem till medkänsla.
 
 
Buddha sa även:
Den mest heliga plats vi har är inom oss,
den byggs i vårt hjärta.
Jag är inte ert ljus och ledare - var era egna ljus.
 
Dalai Lama säger:
Alla varelser med känslor har ett frö av Buddha, upplysningens frö.
Han poängterar också att det viktigaste
är att den mest heliga platsen bor i våra hjärtan.
 

 
Medkänsla, generositet och vishet
är ju verkligen något att sträva efter.
 
Man pratar om att kärlekens och godhetens tid
ska avlösa den era som tog slut den 21 dec 2012.
Det önskar jag verkligen ska ske.
 
MEN vi måste ALLA hjälpas åt
för att godheten och kärleken ska kunna segra.
Det är ett val vi måste göra som människor,
lära oss att agera efter buddhismens tre goda ord,
 oavsett vilken religion eller livsåskådning vi tillhör. 
 
 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar